Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
teaching:python-intro [2018/04/19 16:25]
kase
teaching:python-intro [2018/04/19 16:30] (current)
kase
Line 33: Line 33:
 V průběhu semináře se nejspíš podíváme i na další skripty uložené v mých dalších repozitářích na GitHubu. Ty však již zpravidla vyžadují instalaci nějakých dodatečných balíčků, takže je nejspíš pouze předvedu. V průběhu semináře se nejspíš podíváme i na další skripty uložené v mých dalších repozitářích na GitHubu. Ty však již zpravidla vyžadují instalaci nějakých dodatečných balíčků, takže je nejspíš pouze předvedu.
  
 +----
 +
 +[[https://​docs.google.com/​document/​d/​1cet0DbrTRrVyVAh5xkuZXTcbSKoZQIbX9HN1GrPb-Wc/​edit?​usp=sharing| Dokument pro sdílení dat]]
  
  
  
  
Last modified: le 2018/04/19 16:30