Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
teaching:dhmed [2018/03/29 08:53]
kase
teaching:dhmed [2018/03/29 08:55] (current)
kase
Line 24: Line 24:
 Pokud budeme pracovat s latinskými a řeckými texty, tak především s těmi dostupnými přes projekt [[http://​www.dh.uni-leipzig.de/​wo/​projects/​open-greek-and-latin-project/​|Open Greek and Latin]] Pokud budeme pracovat s latinskými a řeckými texty, tak především s těmi dostupnými přes projekt [[http://​www.dh.uni-leipzig.de/​wo/​projects/​open-greek-and-latin-project/​|Open Greek and Latin]]
  
-MOžná si vyzkoušíme i některé nástroje z pythonovské knihovny pro práci s klasickými jazyky [[http://​cltk.org|CLTK]]+Možná si vyzkoušíme i některé nástroje z pythonovské knihovny pro práci s klasickými jazyky [[http://​cltk.org|CLTK]] 
 + 
 +A třeba se podíváme na mé vlastní vizualizace zde.
  
  
Last modified: le 2018/03/29 08:53