Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revision Previous revision
Next revision
Previous revision
teaching:dhmed [2018/03/29 08:49]
kase
teaching:dhmed [2018/03/29 08:55] (current)
kase
Line 1: Line 1:
 ======DHmed====== ======DHmed======
 +
 +"But if you are not making anything, you are not — in my less-than-three-minute opinion — a digital humanist. You might be something else that is good and worthy — maybe you’re a scholar of new media, or maybe a game theorist, or maybe a classicist with a blog (the latter being very good thing indeed) — but if you aren’t building, you are not engaged in the “methodologization” of the humanities, which, to me, is the hallmark of the discipline that was already decades old when I came to it." (Stephen Ramsay, "​Who'​s in? Who's out?")
 +
 +----
 +
  
 V této hodině se budeme věnovat samotným základům zpracování,​ analýzy a vizualizace digitalizovaných textových dat. V této hodině se budeme věnovat samotným základům zpracování,​ analýzy a vizualizace digitalizovaných textových dat.
Line 9: Line 14:
   * Jaké jsou nevýhody zaužívaných nástrojů pro práci s korpusy?   * Jaké jsou nevýhody zaužívaných nástrojů pro práci s korpusy?
   * Co je to model "​bag-of-words?​   * Co je to model "​bag-of-words?​
 +
 +
 +----
  
 [[https://​drive.google.com/​file/​d/​1X6_tEfynM-vBNcquT6jeZzUOdNgqoyJN/​view?​usp=sharing|Interaktivní kód]] (k původní verzi souboru se také můžete vrátit prostřednictvím GitHubu [[https://​github.com/​kasev/​DHmed|zde]]) [[https://​drive.google.com/​file/​d/​1X6_tEfynM-vBNcquT6jeZzUOdNgqoyJN/​view?​usp=sharing|Interaktivní kód]] (k původní verzi souboru se také můžete vrátit prostřednictvím GitHubu [[https://​github.com/​kasev/​DHmed|zde]])
Line 14: Line 22:
 [[https://​docs.google.com/​document/​d/​1cet0DbrTRrVyVAh5xkuZXTcbSKoZQIbX9HN1GrPb-Wc/​edit?​usp=sharing| Dokument pro sdílení dat]] [[https://​docs.google.com/​document/​d/​1cet0DbrTRrVyVAh5xkuZXTcbSKoZQIbX9HN1GrPb-Wc/​edit?​usp=sharing| Dokument pro sdílení dat]]
  
 +Pokud budeme pracovat s latinskými a řeckými texty, tak především s těmi dostupnými přes projekt [[http://​www.dh.uni-leipzig.de/​wo/​projects/​open-greek-and-latin-project/​|Open Greek and Latin]]
 +
 +Možná si vyzkoušíme i některé nástroje z pythonovské knihovny pro práci s klasickými jazyky [[http://​cltk.org|CLTK]]
 +
 +A třeba se podíváme na mé vlastní vizualizace zde.
 +
 +
 +
 +----
  
-"But if you are not making anything, you are not — in my less-than-three-minute opinion — a digital humanist. You might be something else that is good and worthy — maybe you’re a scholar of new media, or maybe a game theorist, or maybe a classicist with a blog (the latter being very good thing indeed) — but if you aren’t building, you are not engaged in the “methodologization” of the humanities, which, to me, is the hallmark of the discipline that was already decades old when I came to it." (Stephen Ramsay, "​Who'​s in? Who's out?") 
  
  
Last modified: le 2018/03/29 08:49