Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
teaching:dhmed [2018/03/29 08:06]
kase created
teaching:dhmed [2018/03/29 08:55] (current)
kase
Line 1: Line 1:
 ======DHmed====== ======DHmed======
 +
 +"But if you are not making anything, you are not — in my less-than-three-minute opinion — a digital humanist. You might be something else that is good and worthy — maybe you’re a scholar of new media, or maybe a game theorist, or maybe a classicist with a blog (the latter being very good thing indeed) — but if you aren’t building, you are not engaged in the “methodologization” of the humanities, which, to me, is the hallmark of the discipline that was already decades old when I came to it." (Stephen Ramsay, "​Who'​s in? Who's out?")
 +
 +----
 +
  
 V této hodině se budeme věnovat samotným základům zpracování,​ analýzy a vizualizace digitalizovaných textových dat. V této hodině se budeme věnovat samotným základům zpracování,​ analýzy a vizualizace digitalizovaných textových dat.
Line 10: Line 15:
   * Co je to model "​bag-of-words?​   * Co je to model "​bag-of-words?​
  
-https://colab.research.google.com/​drive/​1X6_tEfynM-vBNcquT6jeZzUOdNgqoyJN+ 
 +---- 
 + 
 +[[https://drive.google.com/​file/d/​1X6_tEfynM-vBNcquT6jeZzUOdNgqoyJN/​view?​usp=sharing|Interaktivní kód]] (k původní verzi souboru se také můžete vrátit prostřednictvím GitHubu [[https://​github.com/​kasev/​DHmed|zde]]) 
 + 
 +[[https://​docs.google.com/​document/​d/​1cet0DbrTRrVyVAh5xkuZXTcbSKoZQIbX9HN1GrPb-Wc/​edit?​usp=sharing| Dokument pro sdílení dat]] 
 + 
 +Pokud budeme pracovat s latinskými a řeckými texty, tak především s těmi dostupnými přes projekt [[http://​www.dh.uni-leipzig.de/​wo/​projects/​open-greek-and-latin-project/​|Open Greek and Latin]] 
 + 
 +Možná si vyzkoušíme i některé nástroje z pythonovské knihovny pro práci s klasickými jazyky [[http://​cltk.org|CLTK]] 
 + 
 +A třeba se podíváme na mé vlastní vizualizace zde. 
 + 
 + 
 + 
 +---- 
  
  
Last modified: le 2018/03/29 08:06