Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

python [2018/02/20 11:28]
kase created
python [2018/02/20 11:29] (current)
kase
Line 1: Line 1:
 ======Python====== ======Python======
  
-Python je vysokoúrovňový skriptovací programovací jazyk s řadou vlastností,​ které jej činí vhodným pro použití ve vědeckém výzkumu napříč obory. I v rámci ČR existuje kolem Pythonu ​velice živá komunita viz [[https://​python.cz/​|python.cz]]).+Python je vysokoúrovňový skriptovací programovací jazyk s řadou vlastností,​ které jej činí vhodným pro použití ve vědeckém výzkumu napříč obory. I v rámci ČR existuje kolem pythonu ​velice živá komunita ​(viz [[https://​python.cz/​|https://python.cz]]).
Last modified: le 2018/02/20 11:29