Python

Python je vysokoúrovňový skriptovací programovací jazyk s řadou vlastností, které jej činí vhodným pro použití ve vědeckém výzkumu napříč obory. I v rámci ČR existuje kolem pythonu velice živá komunita (viz https://python.cz).

Last modified: le 2018/02/20 11:29