Digital Humanities

Digital Humanities v České Republice

29.6.2017 se konala ustavující schůze CzADH: České asociace pro digital humanities. Asociace byla následně v průěbhu léta zapsána jako spolek u správního soudu a přičleněna k ADHO (členové CzADH budou moci užívat výhod spjatých se členstvím v ADHO, jako jsou konferenční slevy apod.). Asociace vychází z původní Czech Digital Humanities Initiative. V lednu 2018 spustila svůj vlastní web CzADH.


Digital Humanities: Akademie věd ČR: Patrně nejúplnější rozcestník.


Videozáznam přednášek kurzu Digital Humanities, vyučovaného Josefem Šlerkou roku 2012 na SNM UK. Krátký text o digital humanities od téhož autora.

Výuka digital humanities v ČR a ve světě

Digital humanities associations

Alliance of Digital Humanities Associations


European Association for Digital Humanities: The EADH brings together and represents the Digital Humanities in Europe across the entire spectrum of disciplines that research, develop, and apply digital humanities methods and technology. These include art history, cultural studies, history, image processing, language and literature studies, manuscripts studies, and musicology, amongst others. The EADH also supports the formation of DH interest groups in Europe that are defined by region, language, methodological focus or other criteria. Join us!

Digital Humanities Centres

DH Projects

A comprehensive list of DH projects associated by DHcommons


The Digital Classicist is a decentralised and international community of scholars and students interested in the application of innovative digital methods and technologies to research on the ancient world. The Digital Classicist is not hard-funded, nor owned by any institution. The main purpose of this site is to offer a web-based hub for discussion, collaboration and communication.

DH Blogs

Ancient World Online

Jeri E. Wieringa: From data to scholarship: Musing data, history, and religion

DH Journals

Last modified: le 2018/03/01 11:09