Publications

Articles & Book Chapters

Submitted/Under review

Kaše, V. & Glomb, T. (2022). The History of Graeco-Roman Religions in the Light of Cultural Evolution: A computational text analysis of ancient Greek inscriptions (submitted). [pdf]

Published

Kaše, V., Sobotková, A., & Heřmánková, P. (2023). Modeling Temporal Uncertainty in Historical Datasets. Proceedings of the Computational Humanities Research Conference 20233558, 413–425. https://ceur-ws.org/Vol-3558/paper5123.pdf [pdf

Kaše, V., Glomb, T., & Fousek, J. (2023). Networks and Religious Transformations. In M. A. Peeples, J. Munson, B. J. Mills, & T. Brughmans (Eds.), The Oxford Handbook of Archaeological Network Research (1st ed., pp. 413–426). Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/oxfordhb/9780198854265.013.33

Naxera, V., Kaše, V., & Stulík, O. (2023). ‘The more populism types you know, the better political scientist you are?’ Machine-learning based meta-analysis of populism types in the political science literature. Journal of Contemporary European Studies  10.1080/14782804.2023.2244911 [link]

Glomb, T. & Kaše, V. (2023). Iconographic trends in Roman imperial coinage in the context of societal changes in the 2nd and 3rd century CE: A small-scale test of the Affluence hypothesis. Open Archaeology 9/1, 20220308. https://doi.org/10.1515/opar-2022-0308 [link]

Linka, V., & Kaše, V. (2023). Pain in Classical Greek Texts. Digital Classics Online, 9, 1-14. https://doi.org/10.11588/DCO.2023.9.93792 [link]

Kaše, V. & Glomb, T. (2023). Affluence, Agricultural Productivity and the Rise of Moralizing Religion in the Ancient Mediterranean. Religion, Brain & Behavior 13/2, 202-206. https://doi.org/10.1080/2153599X.2022.2065350 [link]

Nikki, N, Špiclová, P, & Kaše, V. (2022). The Cultural Evolution of Prototypical Paul in the First Five Centuries: A Distributional Semantic Analysis of Greek Christian Texts. Journal of Ethics in Antiquity and Christianity 4, 52-76. https://doi.org/10.25784/jeac.v4i0.1012 [link]

Kaše, V. (2022). Kookurenční sítě mezi historickým vyprávěním a kulturně evolučním vysvětlením. In R. Hladík (Ed.), Digitální obrat v českých humanitních vědách (pp. 133–157). Karolinum. [pdf]

Kaše, V., Nikki, N., & Glomb, T. (2022). Righteousness in Early Christian Literature: Distant Reading and Textual Networks. Annali di storia dell’esegesi 39/2, 87-120. [pdf]

Kaše, V., Heřmánková, P., & Sobotková, A. (2022). Division of labor, specialization and diversity in the ancient Roman cities: A quantitative approach to Latin epigraphy. PLOS ONE . https://doi.org/10.1371/journal.pone.0269869 [link].

Glomb, T., Kaše, V., Glomb, T. (2022). Popularity of the cult of Asclepius in the times of the Antonine Plague: temporal modeling of epigraphic evidence. Journal of Archaeological Science: Reports 43, 103466. https://doi.org/10.1016/j.jasrep.2022.103466 [link].

Heřmánková, P., Kaše, V., & Sobotkova, A. (2021). Inscriptions as data: digital epigraphy in macro-historical perspective. Journal of Digital History, jdh001. https://doi.org/10.1515/jdh-2021-1004 [link]

Kaše, V., Heřmánková, P, & Sobotková, A. (2021). Classifying Latin Inscriptions of the Roman Empire: A machine-learning approach. Proceedings of the Conference on Computational Humanities Research 2021. CEUR 2989, 123-135. [pdf].

Linka, V. & Kaše, V. (2021). Is There a Theory of Pain in Corpus Hippocraticum? A Distributional Semantic Analysis. Digital Classics Online, 7, 54-71. https://doi.org/10.11588/dco.2021.7.81212 [link].

Kaše, V. (2021). Ritualization of Early Christian Meals and the Tradition of the Lord’s Supper: A Cognitive Approach. In N. Nikki & K. Valkama (Eds.), Magic in the Eastern Ancient Mediterranean: Cognitive, Historical, and Material Perspectives on the Bible and Its Contexts (pp. 137–156). Vandenhoeck & Ruprecht. https://doi.org/10.13109/9783666522185.137

Špiclová, Z. & V. Kaše. (2020). Distant Reading of the Gospel of Thomas and the Gospel of John: Reflection of Methodological Aspects of the Use of Digital Technologies in the Research of Biblical Texts. Open Theology, 6(1), 423-439. http://doi.org/10.1515/opth-2020-0111 [link].

Kaše, V. (2018). The Emergence of Big Gods in the Ancient Mediterranean. SocArXiv (preprint) http://doi.org/10.31235/osf.io/3tjb7 [link].

Fousek, J., Kaše, V., Mertel, A., Výtvarová, E., & Chalupa, A. (2018). Spatial constraints on the diffusion of religious innovations: The case of early Christianity in the Roman Empire. PLOS ONE, 13(12), e0208744. http://doi.org/10.1371/journal.pone.0208744 [link]

Kaše, V., Hampejs, T., & Pospíšil, Z. (2018). Modeling Cultural Transmission of Rituals in Silico: The Advantages and Pitfalls of Agent-Based vs. System Dynamics Models. Journal of Cognition & Culture, 18(5), 483–507. http://doi.org/10.1163/15685373-12340041 [preversion]

Kaše, V. (2018). Meal Practices. In R. Uro, R. E. Demaris, J. Day, & R. Roitto (Eds.), Oxford Handbook of Early Christian Ritual (pp. 409–425). Oxford: Oxford University Press. [link]

Kaše, V. (2016). Ekklesiologiaa, kristologiaa ja magiaa: Paavalin ehtoollistradition kognitiiven uudelleenarviointi. In K. Valkama, H. von Weissenberg, & N. Nikki (Eds.), Raamattu ja magia(pp. 238–264). Helsinki: Suomen eksegeettinen seura.[link]

Kaše, V. (2014). Experimenty dějin: Kognitivní historiografie mezi dějepisectvím a kognitivní vědou. Pantheon, 9(1), 93–112. [English Title: Experiments of History: Cognitive Historiography between Historiography and Cognitive Science] [link]

Kaše, V. (2014). Mluvící pes ve Skutcích Petrových a hypotéza o zapamatovatelnosti minimálně kontraintutivních reprezentací. In Z. Vozár (Ed.), Mezinárodní religionistická studentská vědecká konference Kutná hora 2012: Sborník prací (pp. 10–33). Praha: Karolinum. [English title: Speaking Dog in the Apocryphal Acts of Peter and the Hypothesis on Memorability of Minimal Contraintuitive Representations] [link]

Kaše, V. (2013). Didaché 9-10: Problémy a perspektivy současného bádání. Religio: Revue pro religionistiku, 21(1), 73–94. [English title: Didache 9-10: Problems and perspectives of contemporary research] [link ]

Lang, M., & Kaše, V. (2012). Proč je potřeba si špinit ruce. Sacra, 10(2), 56–68. [English title: Why is needed to make hands dirty] [link to the PDF version]

Kaše, V. (2011). Kam se poděla ryba? Dějiny jedné (možné) křesťanské reprezentace. Sacra, 9(1), 5–21. [English title: Where Did the Fish Disappeared? History of One (Possible) Christian Representation] [link to the PDF version]

Kaše, V. (2010). Apologie o sobě samé vědoucí religionistiky aneb kritika vakuované jednotné vědy (polemika s Evou Klocovou). Sacra, 8(2), 54–60. [English title: Apology of Selfconfident Study of Religions, i.e. Critique of United Science (Polemic with Eva Klocová) [link to the PDF version]

Kaše, V. (2009). Proč “Pomazaný”? problém s nemesianistickými konotacemi termínu christos v nejstarší křesťanské literatuře. Sacra, 7(1), 25–38. [English title: Why ‘Anointed’? Problem with the non-messianic connotations of the term christos in the earliest Christian literature] [link to the PDF version]

Book Reviews & Reports

Kaše, V. (2014). Talmont-Kaminski, K. Religion as Magical Ideology: How the Supernatural Reflects Rationality (review). Journal for the Cognitive Science of Religion, 2(2), 178-181. [link to the PDF version]

Kaše, V. (2012). Váně, J. Komunita jako nová naděje? Náboženské (ne)institucionalizované komunity z pohledu sociologie náboženství (recenzce). Religio: Revue pro religionistiku, 20(2), 302–304. [Reviewed book’s title: Community as a New Hope: Religious (non-)institutionalized communities from the point of view of sociology of religion (review)] [link to the PDF version]

Kaše, V. (2012). Mysl, společnost a tradice: Zpráva z konference Společnosti pro biblickou literature. Sacra, 10(2), 69–70. [English title: Mind, Society, and Tradition: Report from the Society of Biblical Literature International Meeting] [link to the PDF version]

Kaše, V. (2011). Další pravda o Erasmu… (studijní pobyt v Lipsku) (zpráva). Sacra, 9(2), 76–79. [English title: Another True about Erasmus… (internship in Leipzig) (report)] [link to the PDF version]

Kaše, V. (2010). Rukopisy z Nag Hammádí v češtině (recenze). Sacra, 8(1), 110–113. (Nag Hammadi Codices in Czech (review)] [link to the PDF version]

Kaše, V. (2009). Hazlett, I. (Ed.). Rané křesťanství: Počátky a vývoj církve do roku 600 (recenze). Sacra, 7(2), 103–107. [Original English title: Early Christianity: Origin and evolution to AD 600: In honour of W. H. C. Frend] [link to the PDF version]

Kaše, V. (2009). Loose ends in the cognitive study of religion and culture (6.–7. listopadu 2009, Brno) (zpráva) [November 6 – 7 (report)]. Sacra, 7(2), 97–99. [link to the PDF version]