Articles & Book Chapters

Fousek, J., Kaše, V., Mertel, A., Výtvarová, E., & Chalupa, A. (2018). Spatial constraints on the diffusion of religious innovations: The case of early Christianity in the Roman Empire. PLOS ONE, 13(12), e0208744. http://doi.org/10.1371/journal.pone.0208744 [link]

Kaše, V., Hampejs, T., & Pospíšil, Z. (2018). Modeling Cultural Transmission of Rituals in Silico: The Advantages and Pitfalls of Agent-Based vs. System Dynamics Models. Journal of Cognition & Culture, 18(5), 483–507. http://doi.org/10.1163/15685373-12340041 [preversion]

Kaše, V. (2018). Meal Practices. In R. Uro, R. E. Demaris, J. Day, & R. Roitto (Eds.), Oxford Handbook of Early Christian Ritual (pp. 409–425). Oxford: Oxford University Press. [link]

Kaše, V. (2016). Ekklesiologiaa, kristologiaa ja magiaa: Paavalin ehtoollistradition kognitiiven uudelleenarviointi. In K. Valkama, H. von Weissenberg, & N. Nikki (Eds.), Raamattu ja magia(pp. 238–264). Helsinki: Suomen eksegeettinen seura.[link]

Kaše, V. (2014). Experimenty dějin: Kognitivní historiografie mezi dějepisectvím a kognitivní vědou. Pantheon, 9(1), 93–112. [English Title: Experiments of History: Cognitive Historiography between Historiography and Cognitive Science] [link]

Kaše, V. (2014). Mluvící pes ve Skutcích Petrových a hypotéza o zapamatovatelnosti minimálně kontraintutivních reprezentací. In Z. Vozár (Ed.), Mezinárodní religionistická studentská vědecká konference Kutná hora 2012: Sborník prací (pp. 10–33). Praha: Karolinum. [English title: Speaking Dog in the Apocryphal Acts of Peter and the Hypothesis on Memorability of Minimal Contraintuitive Representations] [link]

Kaše, V. (2013). Didaché 9-10: Problémy a perspektivy současného bádání. Religio: Revue pro religionistiku, 21(1), 73–94. [English title: Didache 9-10: Problems and perspectives of contemporary research] [link ]

Lang, M., & Kaše, V. (2012). Proč je potřeba si špinit ruce. Sacra, 10(2), 56–68. [English title: Why is needed to make hands dirty] [link to the PDF version]

Kaše, V. (2011). Kam se poděla ryba? Dějiny jedné (možné) křesťanské reprezentace. Sacra, 9(1), 5–21. [English title: Where Did the Fish Disappeared? History of One (Possible) Christian Representation] [link to the PDF version]

Kaše, V. (2010). Apologie o sobě samé vědoucí religionistiky aneb kritika vakuované jednotné vědy (polemika s Evou Klocovou). Sacra, 8(2), 54–60. [English title: Apology of Selfconfident Study of Religions, i.e. Critique of United Science (Polemic with Eva Klocová) [link to the PDF version]

Kaše, V. (2009). Proč “Pomazaný”? problém s nemesianistickými konotacemi termínu christos v nejstarší křesťanské literatuře. Sacra, 7(1), 25–38. [English title: Why ‘Anointed’? Problem with the non-messianic connotations of the term christos in the earliest Christian literature] [link to the PDF version]

Book Reviews & Reports

Kaše, V. (2014). Talmont-Kaminski, K. Religion as Magical Ideology: How the Supernatural Reflects Rationality (review). Journal for the Cognitive Science of Religion, 2(2), 178-181. [link to the PDF version]

Kaše, V. (2012). Váně, J. Komunita jako nová naděje? Náboženské (ne)institucionalizované komunity z pohledu sociologie náboženství (recenzce). Religio: Revue pro religionistiku, 20(2), 302–304. [Reviewed book’s title: Community as a New Hope: Religious (non-)institutionalized communities from the point of view of sociology of religion (review)] [link to the PDF version]

Kaše, V. (2012). Mysl, společnost a tradice: Zpráva z konference Společnosti pro biblickou literature. Sacra, 10(2), 69–70. [English title: Mind, Society, and Tradition: Report from the Society of Biblical Literature International Meeting] [link to the PDF version]

Kaše, V. (2011). Další pravda o Erasmu... (studijní pobyt v Lipsku) (zpráva). Sacra, 9(2), 76–79. [English title: Another True about Erasmus… (internship in Leipzig) (report)] [link to the PDF version]

Kaše, V. (2010). Rukopisy z Nag Hammádí v češtině (recenze). Sacra, 8(1), 110–113. (Nag Hammadi Codices in Czech (review)] [link to the PDF version]

Kaše, V. (2009). Hazlett, I. (Ed.). Rané křesťanství: Počátky a vývoj církve do roku 600 (recenze). Sacra, 7(2), 103–107. [Original English title: Early Christianity: Origin and evolution to AD 600: In honour of W. H. C. Frend] [link to the PDF version]

Kaše, V. (2009). Loose ends in the cognitive study of religion and culture (6.–7. listopadu 2009, Brno) (zpráva) [November 6 – 7 (report)]. Sacra, 7(2), 97–99. [link to the PDF version]