The topics and language of the posts published on this website broadly vary. Some are rather a sort of notes, written in English. Other are more personal and written in Czech.

Koronavirus v ČR: Pár pozorování

04/01/20 00:00:00

V tomto příspěvku se podívám blíže na některá veřejně dostupná data o šíření nemoci COVID-19 v České republice ve srovnání s dalšími, zejména evropskými zeměmi.

Proč přírodní vědy a technika nestačí

10/01/19 00:00:00

Milé přírodovědkyně a přírodovědci, milé techničky a technici. Jste to nepochybně právě vy, na koho bychom se měli obracet, chceme-li efektivně něco dělat s aktuální klimatickou změnou. Nejste však jediní...

Půlmaraton Aarhus 1900

09/28/19 00:00:00

Dneska jsem učinil první zkušenost s běžeckými závody v Dánsku...

Pár osobních poznámek k současné environmentální debatě

09/27/19 00:00:00

V těchto dnech se na sociálních sítích hojně diskutuje Greta Thunberg. Některé z těchto diskuzí jsem sledoval, nenechávaly mě chladným a váhal jsem se, zda se do nich zapojit...

Move to Aarhus

09/18/19 00:00:00

Since September, I am working at the Aarhus University in Denmark. I am here as a member of an interdisciplinary project...

EABS in Warsaw

09/18/19 00:00:00

In the mid of August, I have been participating at the European Association for Biblical Studies conference in Warsaw...

Běžecká sezóna 2019: aktuální cíle

09/18/19 00:00:00

Během jara tak nějak postupně vyplynulo, že se v letošní sezóně zaměřím spíše na kratší než delší trasy...

Towards a Proper Social Science

02/11/19 00:00:00

I call myself a social scientist. Such designation might be vague when not further specified...

HNR conference in Brno (September 2018)

08/31/18 00:00:00

Práce z domova: Tři zásady pro její dlouhodobou udržitelnost

03/02/18 00:00:00

Již od dob studií to mám tak, že k naprosté většině práce, kterou dělám, si vystačím pouze se čtyřmi věcmi...

Život s ostrovní elektrárnou

03/01/18 00:00:00

Bydlíme již nějaký ten měsíc bez elektrické přípojky. To znamená, že náš dům a okolní svět nespojuje žádný kabel...